من البته عاشق آشپزی ام .. اصلا مواد طبیعی به وجدم میاره...تمام عکس هایی که در اینجا قرار گرفته مربوط به خودم هست و یا غذایی که در جایی خوردیم.. داستان های مصور اما داستانش را گوگل می کنم و برای شما به اشتراک می گذارم .
  • محل تحصیل sociologist at Usb
    Class of Master
  • خانم
  • متاهل
  • دنبال میشود توسط 138 نفر
مطالب بیشتر