• خانم
  • مجرد
  • 11/02/1991
  • دنبال میشود توسط 75 نفر
اطلاعات پایه
  • مهارت آشپزی من
    خوب هست و معمولی هستم .
  • غذای مورد علاقه من
    همه غذاها
مطالب بیشتر